Valparna är snart 11 veckor och nu har alla flyttat utom Garma som stannar hos oss.

Grymm(Grön) flyttade först och kom till Camilla och Jon och Eld från E-kullen. De bor utanför Gävle.

Gorm (Blå) flyttade till Ivan i Harmånger och ska valla kor och får.

Glöd (Orange) kom till Tina i Göteborg, förhoppningsvis får vi se de i brukset o framtiden.

Greipa (Röd) kom till Linda i Nässjö och kommer förhoppningsvis också visa framfötterna i brukset i framtiden.

Garma stannar hos oss, hon är en häftig dam och jag ser fram emot vår resa tillsammans.