I och med att Daka opererade bort flera juverdelar så är D-kullen hennes sista kull, därför blir det ingen kull 2014 då Beila är för ung. Så detta år kommer främst handla om att tävla med Beila.

Bruks kommer vara högst prioritet.

Resultatmål
Uppflytt Appell spår
Uppflytt Lägre spår

Prestationsmål
Kunna belöna Beila ordentligt med leksaker utan att ljudet ökar
Snabbt växla till rätt aktivitetsnivå inför varje moment
I princip ha högres moment klar innan årets slut

Känslomål
Träna som tävling och tävla som träning
Inte bli frustrerad över Beilas ljudnivå

Detta år kommer jag inte ha många olika grenar inplanerade, det är mitt största bekymmer, vill så mycket i så många olika grenar att det blir lite av allt.

Däremot så ska Beila göra vallanlagstestet i år och fortsätta träna brunst-söket.

För kenneln så ska vi givetvis ha fler träffar, de i B-kullen som inte har gjort MH ska göra det. Kanske fler i B-kullen även vill göra vallanlagstestet?

D-kullen ska röntgas när de har blivit över året, slutet av sommaren/början på hösten.